Вакансії

ЗФУУ будує свою кадрову політику на принципах цінування професіоналізму, креативності, самовідданості освітянської та наукової справи. Адміністрація ЗФУУ прикладає максимум зусиль, щоб науково-педагогічні кадри концентрувалися на дослідницькій та викладацькій, а робота по адмініструванню освітнього процесу покладена на професіоналів освітнього менеджменту. 

  • Професор кафедри психології – вимоги: ступінь доктора психологічних наук, наявність публікацій у наукометричній базі Скопус, наявність концептуального бачення започаткування ОПП “Психологія” другого рівня освіти.
  • Доцент кафедри психології – вимоги: ступінь кандидата психологічних наук, або ступеня PhD, наявність публікацій у наукометричній базі Скопус, наявність концептуального бачення впровадження ОПП “Психологія” другого рівня освіти.
  • Доцент кафедри загальноосвітніх дисциплін – вимоги: ступінь кандидата наук, або ступеня PhD (Філологія, Політологія, Право), наявність публікацій у наукометричній базі Скопус.