Матеріально-технічна база

ТОВ «Зіґмунд Фройд Університет Україна» має сучасну матеріально-технічну базу. Для організації освітнього процесу використовує за адресами вул. Андрія Верхогляда 1Б, оф. 42, Кловський узвіз 7.

Загальна площа навчальних приміщень безпосередньо для проведення освітнього процесу становить 2083,5 кв. м

Забезпечено доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних приміщень та іншої інфраструктури.
Всі приміщення відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці.
Забезпеченість 9-ма комп’ютерними лабораторіями, обладнанням, устаткуванням в університеті достатня для виконання освітніх програм.
Значна частина аудиторій в університет має мультимедійне обладнання.

ЗФУУ має всі умови для занять студентів фізкультурою і спортом.