Навчальні програми

Про факультет психології ЗФУУ

Факультет психології ЗФУУ здійснює фахову підготовку студентів за спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, а також пропонує курси підвищення кваліфікації фахівців за спеціальностями 053 «Психологія», 225 «Медична психологія».
Факультет зароваджує в освітній процес всі сучасні досягнення західних профільних інституцій – отримання студентами власного досвіду, групова рефлексія кейсів та практика завдяки організації в ЗФУУ консультативної клініки (outpatient clinic) та наукової лабораторії.
Ми прагнемо встановити сучасні світові стандарти в науці та освіті, з акцентом на дослідницьку діяльність, практичну підготовку фахівців та колегіальний академічний обмін досвіду.
Наші викладачі-це міжнародна команда практикуючих фахівців з України, Австрії, США.
Наша мета – інтеграція студентів до міжнародної наукової і психотерапевтичної спільноти. Усі студенти будуть брати участь у міжнародних заходах – конгресах, конференціях, круглих столах, а також підготовці міжнародних публікацій і виступів.

Декан факультету психології

decan

Гелена Лазос

кандидатка психологічних наук, психоаналітиткиня
icon
Факультет: Психології
icon
Електронна пошта: office@usfu.com.ua
Про декана факультету

Розробляє стратегію розвитку факультету за напрямами діяльності.

Проводить координацію діяльності навчальних і наукових підрозділів, що входять до складу факультету.

Керує організацією і здійсненням контролю за освітнім процесом в цілому, виконанням навчальних планів і програм, навчально-виховного і науково-дослідних процесів.

Забезпечує контроль за якістю підготовки студентів, за всіма видами навчальних занять, екзаменів, заліків, які проводяться зі студентами факультету.

Відповідає за кадрову політику факультету.