Ліцензування та акредитація

Акредитація освітньої програми – оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми. 

Акредитація вперше проводиться, як правило, упродовж останнього року навчання першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою (Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року № 977).

У межах ліцензованих спеціальностей на певному рівні вищої освіти, у відповідності до стандарту вищої освіти, Університет розробляє освітні програми. У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти може здійснюватися одночасна акредитація двох і більше освітніх програм. Кількість таких освітніх програм та їх назви Університет визначає самостійно. Освітні програми в межах певної спеціальності передбачають присвоєння різних професійних кваліфікацій відповідно до спеціалізації та результатів навчання (компетентностей), якими повинні оволодіти здобувачі освіти відповідної освітньої програми.

Сертифікати про акредитацію видаються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація освітніх програм в Україні може також бути підтверджена сертифікатом про акредитацію освітньої програми визнаного незалежного або іноземного акредитаційного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Перший раз освітні програми акредитуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти строком на п’ять років, наступні акредитації – строком на 10 років .

За акредитованими освітніми програмами Університет має право видавати дипломи встановленого зразка.